Friskis&Svettis Kristianstad
Gleerups Utbildning AB
Greppa Näringen
Gunnars Granar
Humankapitalet i Blekinge
Intermercato AB
IK Foundation & Company
Jordbruksverket
LRF
Regional Matkultur Skåne
Region Skåne
Upplev & Njut
Wells House